BHV

BHV

BHV cursus voor in uw bedrijf

BHV is een afkorting voor het woord bedrijfshulpverlening en burgerhulpverlening. Het hebben van een BHV certificaat is verplicht voor werkgevers. Tevens zorgen BHV’ers voor een veilige (werk)omgeving binnen de organisatie voor werknemers, bezoekers, klanten of bewoners. Een gevaarlijke situatie op de werkvloer moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Zeker wanneer werknemers of bezoekers letsel en/of schade op kunnen lopen. Zorg er daarom voor dat er altijd minstens één BHV’er aanwezig is wanneer er een noodsituatie toetreedt. Een BHV’er weet hoe er gehandeld moet worden in een bepaalde situatie om anderen snel in veiligheid te kunnen brengen. Voor een werkgever is het tevens ook verplicht om één of meerdere BHV’ers op te leiden middels een BHV cursus.

BHV verplicht

Sinds 1994 is elk bedrijf met medewerkers verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Eén van deze maatregelen is het opzetten van een BHV organisatie waarbij onder andere hulpverleners worden aangesteld. Ook wordt er bij een BHV organisatie rekening gehouden met de grootte en de risico’s van het bedrijf. Dit staat onder andere ook beschreven in de Arbowet. Wat betekent dit nu? Dit betekent dat er altijd en in elke situatie verschillende BHV’ers aanwezig moeten zijn.

Wat moet een BHV’er kunnen?

Een BHV’er ontfermt zich binnen het bedrijf over de voorbereiding op een mogelijke noodsituatie of calamiteit. Een BHV’er is vaak de eerste die tijdens een calamiteit of noodsituatie in actie komt en ter plaatste is. De taken van een BHV’er zijn ook vastgelegd in de Arbowet, artikel 15.

Een BHV’er moet in staat zijn om eerste hulp bij ongevallen te verlenen (EHBO). Dit kan bijvoorbeeld het reanimeren van mensen zijn, maar ook verbanden aanleggen. Daarnaast is een BHV’er in staat om brand te bestrijden en het beperken van de gevolgen van ongevallen. Tevens is een BHV’er ook in staat om werknemers en bezoekers in noodsituaties te alarmeren en te evacueren. Bovendien is de BHV’er het aanspreekpunt voor de professionele hulpdiensten. De BHV’er beschikt over goede communicatie skills tijdens calamiteiten om alles in goede banen te kunnen leiden.

Om deze taken en vaardigheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, moet de organisatie beschikken over een uitrusting om veilig te kunnen werken. Deze uitrusting bestaat uit: BHV-vestjes, persoonlijke beschermingsmiddelen, portofoons, verbandkoffer, zaklamp en blusmiddelen.

Geldigheid BHV certificaat

Na het volgen van een BHV cursus wordt er gekeken of u recht hebt op het BHV certificaat, mits u competent bent verklaard. Het BHV diploma toont aan dat u in staat bent om de taken van een BHV’er uit te kunnen voeren. Het BHV diploma is één jaar geldig. Daarom is het verstandig om elk jaar terug te keren voor een BHV herhaling om het BHV diploma te verlengen voor nog één jaar.

Het komt vaak voor dat BHV’ers weinig in actie komen. Daarom is het extra belangrijk en verplicht om een BHV herhaling te volgen. Gedurende deze herhaling wordt er opnieuw geoefend met de vaardigheden waaraan een BHV’er moet voldoen.

BHV cursus bij KAP Opleidingen

Wij adviseren altijd meerdere BHV’ers op te leiden middels een BHV cursus. Hierdoor heeft u als werkgever meer zekerheid dat er tijdens een calamiteit of noodsituatie een BHV’er op de werkvloer aanwezig is die de vaardigheden uit kan voeren.

De cursus is bedoeld voor mensen die het voortouw willen en durven te nemen bij calamiteiten of noodsituaties op de werkvloer. U moet als BHV’er de regie kunnen overnemen daar waar nodig. Het volgen van een gedegen cursus is dan ook belangrijk. U kunt pas als BHV’er op de werkvloer aan de slag als u met goed gevolg de cursus hebt gevolgd en afgerond.

De Cursus informatie

De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Tijdens de cursus werkt u samen met de instructeur aan het behalen van de cursus doelen en vaardigheden. Tijdens de BHV cursus sturen we u op een aantal mogelijke noodsituaties. Dit maakt het voor medewerkers makkelijker om goed te kunnen handelen. Denk bijvoorbeeld bij het uitbreken van brand. Gedurende de BHV cursus leren de cursisten in de praktijk hoe brand geblust moet worden. Ook is eerste hulp bij ongevallen hiervan een belangrijk onderdeel. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan het reanimeren van een persoon in een stabiele zijligging. Maar ook het communiceren met professionele hulpverleners. De BHV cursus kan zowel gevolgd worden bij onze opleidingslocatie in Werkendam of als incompany cursus worden georganiseerd.

Onze BHV cursussen

KAP opleidingen biedt drie BHV cursussen aan:

BHV cursus op locatie in werkendam

BHV cursus code 95 als nascholing voor beroepschauffeurs

BHV cursus incompany

Doel van de cursus

Het doel van deze cursus is het opleiden van medewerkers in uw bedrijf die tijdens calamiteiten of noodsituaties adequaat kunnen reageren om schade en letsel te beperken of totaal te kunnen voorkomen. Ook meer veiligheid binnen uw bedrijf? Bekijk de BHV cursussen van KAP of neem contact met ons op.