De VCA checklist: wat is het, waar te vinden en wat staat erin?

2 november 2023

Als je werkt in een branche waar veiligheid, gezondheid en milieu topprioriteiten zijn, is de VCA checklist een onmisbare tool. Het vormt de basis voor het behalen van het VCA-certificaat en zorgt ervoor dat jij, je medewerkers en je bedrijf voldoen aan strikte veiligheidsnormen. In dit blog nemen we je mee door wat de VCA checklist precies is, waar je deze kunt vinden, en wat erin staat.

Wat is de VCA checklist?

De VCA checklist is een cruciaal onderdeel van het VCA-certificeringsproces. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers, en het is bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn in sectoren met verhoogde veiligheidsrisico’s, zoals de bouw, petrochemie en industrie. Het doel van de VCA Veiligheid Checklist Aannemers is om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen en ongevallen te voorkomen.

De checklist is gebaseerd op de VCA-normen, die voortdurend worden bijgewerkt om te voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het bevat vragen en criteria waaraan een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor het VCA-certificaat. Door de checklist te volgen en te implementeren, kunnen bedrijven aantonen dat ze zich inzetten voor een veilige werkomgeving.

Waar kan je een VCA checklist vinden?

De officiële VCA checklist is te vinden op de website van de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid), de organisatie die verantwoordelijk is voor het VCA-certificeringsproces in Nederland. De checklist is beschikbaar in verschillende talen en is gemakkelijk toegankelijk voor iedereen die eraan wil voldoen.

De VCA checklist is nooit klaar. Regelmatig wordt hij voorzien van updates en komen er nieuwe versies uit. Veiligheid staat immers nooit stil. Ben je dus op zoek naar de VCA checklist 2023? Dan heb je de juiste. Oudere versies als de VCA checklist 2022 zijn helaas niet meer up-to-date.

Wat staat er in een VCA checklist aannemers?

De checklist VCA is opgedeeld in verschillende hoofdstukken en bevat gedetailleerde vragen over veiligheid, gezondheid en milieu. Enkele van de belangrijkste elementen die in de checklist aan bod komen, zijn:

 1. Veiligheidsbeleid: Hoe heeft het bedrijf zijn veiligheidsbeleid geïmplementeerd en gecommuniceerd naar medewerkers
 2. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): Is er een RI&E uitgevoerd om risico’s op deze werkplek te identificeren, en zijn er passende maatregelen genomen om deze te beheersen?
 3. Instructies en procedures: Zijn er duidelijke instructies en procedures voor medewerkers met betrekking tot veiligheid en gezondheid?
 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s): Zijn de juiste PBM’s beschikbaar en worden ze op de juiste manier gebruikt
 5. Noodprocedures en -middelen: Zijn er noodprocedures en -middelen aanwezig voor noodsituaties?
 6. Milieuzorg: Hoe wordt er rekening gehouden met milieubeheer in de dagelijkse activiteiten?
 7. Opleiding en instructie: Zijn medewerkers goed opgeleid en geïnstrueerd met betrekking tot veiligheidsprocedures?
  Incidenten en ongevallenregistratie: Hoe worden incidenten en ongevallen gedocumenteerd en geanalyseerd?

Het doorlopen van de VCA checklist is een uitgebreid proces dat bedrijven dwingt om kritisch naar hun veiligheidsbeleid en -praktijken te kijken. Het doel is om de werkomgeving veiliger te maken en het welzijn van werknemers te waarborgen.

VCA checklist voorbeeld

Lees hier meer.

Waarom het VCA certificaat halen?

 1. Je medewerkers kunnen veilig en gezond werken
 2. Opdrachtgevers worden er blij van
 3. Je bent aantrekkelijker voor potentiële werknemers

Deel dit