Leer effectief invulling geven aan het uitvoeren en opvolgen van werkplekinspecties volgens de VCA checklist

22 september 2022

Vanuit de VCA checklist is er verplichting om periodiek door leidinggevende werkplekinspecties uit te voeren.

Maar ook vanuit de Arbowet wordt gesproken over effectief toezicht op naleving van essentiële veiligheids- en gezondheidsregels.

In de praktijk vinden leidinggevende het vaak lastig om werkplekinspecties uit te voeren.

In deze training krijgen deelnemers praktische tips en vaardigheden aangeleerd om een goede werkplekinspectie uit te voeren, te kunnen vastleggen en te kunnen opvolgen.

Wat wordt er geleerd tijdens de training:

 • Nut en noodzaak van werkplekinspecties
 • Relatie met VCA-checklist en Arbo-wet
 • Verschillende werkplekinspectie methode
 • Techniek en organisatie van werkplekinspecties
 • Gedragsobservaties
 • Interviews
 • Verslaglegging
 • Opvolging
 • Verbeteringen doorvoeren
 • Gegevens terugkoppelen
 • Evalueren en rapporteren

Tijdens de opleiding zullen ook praktijk casussen worden geoefend met de deelnemers.

Deze 1-daagse cursus Werkplekinspectie is bedoeld voor iedereen die in zijn functie te maken krijgt met het uitvoeren en opvolgen van werkplekinspecties.

Deel dit