Wetgeving gevaarlijke stoffen wordt strenger

29 augustus 2022

De wetgeving gevaarlijke stoffen gaat strenger worden. Hoe gaat dit eruitzien? En wat betekent dit voor jouw bedrijf? Dat hebben we heir voor je uitgewerkt. Lees dus vooral verder wanneer deze wetgeving voor jou van toepassing is.

Wat is wetgeving gevaarlijke stoffen?

De wetgeving gevaarlijke stoffen is er om werknemers die met gevaarlijke stoffen in aanraking komen te beschermen. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is erg schadelijk voor de luchtwegen en kan tot ernstige beroepsziekten leiden. Jaarlijks lopen een groot aantal werknemers een beroepsziekte op of overlijden zelfs als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Hierom is het belangrijk dat de wetgeving goed wordt toegepast en uitgevoerd. Door zowel werkgever als werknemer.

Dit is wat er gaat gebeuren met de wetgeving gevaarlijke stoffen

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat strenger toezien bij bedrijven die de registratie, beoordeling en het werken met gevaarlijke stoffen niet goed hebben geregeld. Het blijkt uit inspecties dat meerdere bedrijven de wetgeving gevaarlijke stoffen niet goed toepassen. Vaak ontbreekt in de RI&E, oftewel de Risico-Inventarisatie en Evaluatie, een goede weergave van de risico’s en werkwijze ten aanzien van het werken met gevaarlijke stoffen.

Er volgt vrijwel direct een aanzienlijke boete wanneer in de RI&E het werken met gevaarlijke stoffen niet goed is uitgewerkt. Het doel vanuit de overheid is om zo de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk te voorkomen en dus gezondheidsschade minimaal te maken. Voorheen werd er éérst een waarschuwing gegeven. Pas als er bij de her-controle bleek dat het nog niet goed geregeld was werd er een boete opgelegd.

Alle werkgevers zijn met het strenger worden van de wetgeving gevaarlijke stoffen verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Bij het opstellen van een Rl&E worden alle risico’s voor gezondheid en veiligheid geïnventariseerd en wordt de aanpak van die risico’s uitgewerkt. Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen is het specifiek verplicht om aandacht te hebben in de Rl&E voor gevaarlijke stoffen.

In de RI&E moet onder andere worden ingevoerd met welke stoffen er gewerkt wordt, welke blootstelling te verwachten is en welke maatregelen worden genomen om nadelige effecten van de mogelijke blootstelling te voorkomen.

Voor het opstellen van RI&E in z’n algemeenheid maar zeker ook ten aanzien van gevaarlijke stoffen is vaak specifieke kennis nodig. Adviesbureau KAP kan u deze specialistische kennis bieden en heeft ruime ervaring in het opstellen van risico-inventarisatie en -evaluaties ook specifiek ten aanzien van het werken met gevaarlijke stoffen.

Neem gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op. Of kijk even op onze website: https://kap-advies.nl/risico-inventarisatie-evaluatie/

Deel dit