Bosmaaier cursus

Bosmaaier cursus

Een bosmaaier cursus om veilig te werk te gaan met een bosmaaier. Het werken met een bosmaaier kan namelijk veel risico’s met zich meebrengen. En daarom is het hebben van een goede voorbereiding op de bosmaaier erg belangrijk. Niet alleen voor mensen die nog geen ervaring hebben met de bosmaaier, maar ook zeker voor de mensen die al wel ervaring hebben. Het volgen van een bosmaaier cursus verkleint de kans op bedrijfsongevallen op de werkvloer. Tijdens de bosmaaier cursus leert u hoe een bosmaaier werkt, hoe u die hanteert en wordt u gewezen op de gevaren en eventuele risico’s.

Het hebben van een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje, en zeker met een bosmaaier. Daarom is het belangrijk om verantwoord met een bosmaaier om te kunnen gaan. Het ANB streeft naar een veiliger gebruik van bosmaaiers. Om deze reden werd er op Europees niveau een certificeringssysteem uitgewerkt. Zo bepalen zij wat de Europese standaarden (ECS) zijn van wat een gebruiker minimaal moet weten om op een verantwoorde manier met een bosmaaier om te kunnen gaan.

Het is een systeem dat ontwikkeld werd door verschillende experts uit Europese landen. Daarnaast wordt het systeem ondersteund door de industrie en de boomverzorgings- en bosbouwsector. Het voordeel dat het systeem ondersteund wordt door verschillende Europese landen is dat u zich niet telkens opnieuw te bewijzen. Voor dit specifieke vakmanschap is het een internationale erkenning geworden. Daarnaast wordt door middel van het bosmaaier certificaat het ongevallen cijfer omlaag gehaald.

Een cursus bij KAP Opleidingen

Wij adviseren eerst uw medewerkers op te leiden. Hiermee wordt veilig werken gegarandeerd en verzekerd.

Het veilig kunnen werken, wordt namelijk voorgeschreven door de Arbowet. Zo schrijft de Arbowet voor dat: ‘alle medewerkers zijn verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding van gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van hemzelf of anderen’. Dit is tevens één van de belangrijkste uitgangspunten van de Arbowet. Het is een gezamenlijke taak voor zowel de werkgevers als de werknemers.

Het kan namelijk voorkomen dat er een ongeval ontstaat door bijvoorbeeld onoplettendheid, onverschilligheid of onveilig werken. Dan moet u kunnen aantonen dat uw medewerkers bekwaam genoeg zijn om met een bosmaaier te kunnen werken. Om onduidelijkheid en eventueel een discussie achteraf te voorkomen, is het van groot belang om een certificaat bosmaaien-basis te halen. De verplichtingen worden niet zozeer gesteld door de werkgever zelf, maar door de verzekeraars en de Arbowet. Wanneer de werknemer in bezit is van een certificaat bosmaaien-basis kunnen er geen discussies ontstaan en wordt er voldoen aan de eisen die de verzekeraars en de Arbowet stellen. Daarnaast wordt er een veilige werkvloer gecreëerd. Mocht er nu een ongeval gebeuren, dan bent u in ieder geval goed verzekerd.

Doelgroep

De bosmaaier cursus is zowel bedoeld voor mensen die net starten met het hanteren van een bosmaaier als voor mensen die al enige vorm van ervaring hebben. Hierbij kunt u denken aan zelfstandige tuinaannemers, medewerkers tuinaannemers, groenarbeiders en alle andere personen die een bosmaaier hanteren tijdens hun beroep. Tijdens de bosmaaier cursus leert u hoe u veilig de bosmaaier kan hanteren. Daarnaast wordt u zich bewust van de gevaren die een bosmaaier met zich meebrengt en wordt u op de hoogte gebracht hoe u uw veiligheid en die van anderen kan waarborgen.

Informatie bosmaaier cursus

De bosmaaier cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De twee worden zo verweven dat de cursus een interactief karakter heeft. Dit draagt bij aan gemotiveerde deelnemers. Gedurende de cursus werkt u samen met de instructeur aan de lesdoelen van de cursus.

De volgende onderwerpen komen aanbod tijdens de cursus:

  • Dagelijks onderhoud van bosmaaier (bedrijfsklaar maken)
  • Typen bosmaaiers
  • Snijgarnituur koord
  • Draagsteller
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Veilig werken
  • Praktisch werken met de bosmaaier koord

Voorafgaande aan de bosmaaier cursus is er geen specifieke voorkennis vereist. Inzet en motivatie zijn de belangrijkste voorwaarden. Alle kennis om het certificaat bosmaaien- basis te behalen, is opgenomen in het lesplan.

Bosmaaier certificaat

Na de cursus doet u direct examen. Op het moment dat u de bosmaaier cursus afrondt met een positief resultaat, ontvangt u een bosmaaier certificaat voor bosmaaien-basis en ontvangt u een pasje dat u veilig kan werken met de bosmaaier. Het bosmaaier certificaat is 5 jaar geldig. Daarna dient u een opfriscursus te volgen.

Doel van de bosmaaier cursus

Het doel van de bosmaaier cursus is het opleiden van medewerkers binnen uw bedrijf die op een veilige en verantwoorde manier te bosmaaier kunnen hanteren. Daarnaast leert u de verschillende gevaren en risico’s kennen die kunnen plaats vinden op de werkvloer.

Meer veiligheid binnen uw bedrijf? Bekijk de cursussen van KAP of neem contact met ons op. Dit kan per e-mail (opleidingen@kap-advies.nl) of telefonisch (0183-405951)

Onze cursussen

KAP opleidingen biedt een bosmaaier cursus aan: