Basis VCA Cursus (B-VCA)

Basis VCA Cursus (B-VCA)

Met een basis VCA-cursus (B-VCA) kunt u zonder zorgen uw werkzaamheden uitvoeren. Basisveiligheid is hedendaags van groot belang. Op het moment dat u ergens werkzaam bent, wilt u uw werkzaamheden zo veilig mogelijk uit kunnen voeren. Deze basisveiligheid is zowel van belang voor de werknemers als de werkgever. Daarom is er de VCA-certificering ingevoerd.

Wat is VCA?

Een basisveiligheid VCA is een veiligheidsprogramma voor het veilig en gezond kunnen werken op de werkvloer. Basisveiligheid VCA is een afkorting van het woord VGM Checklist Aannemers. Hierbij staat VGM voor veiligheid, gezondheid en milieu. Deze checklist begon jaren geleden, maar is tegenwoordig meer dan zomaar een checklist.

De VCA-certificering zoals we die hedendaags kennen, stamt uit 1994. Het is ontstaan als een initiatief van vertegenwoordigers en aannemers van petrochemische bedrijven. Toen der tijd was het de bedoeling om een onafhankelijk toetsingssysteem op te zetten om de kwaliteit van veiligheid in de bedrijven te kunnen waarborgen. Over de jaren is het VCA uitgerold tot de bekendste en meest gevraagde certificering.

Doelgroep

De basis VCA-cursus is bedoeld voor iedereen die een risicovol beroep uitvoert of in een risicovolle omgeving werkt. Het gaat hierbij om zowel vaste als tijdelijke medewerkers, inclusief zzp’ers en stagiaires.

B-VCA-certificaat

Met een VCA-certificaat toont u aan dat u over voldoende kennis beschikt om veilig en gezond te kunnen werken. Dit houdt onder andere in dat u kennis hebt over de Arbowet- en regelgeving. Maar ook over het kunnen herkennen van gevaarlijke en risico volle situaties, deze kan voorkomen en in deze situaties kan handelen. Dit is meteen ook een reden waarom bedrijven vaak kiezen voor werknemers met een basis VCA-certificaat. Hierdoor worden ongevallen vaker voorkomen.

Na het behalen van het basis VCA-certificaat kunt u aantonen dat u over voldoende kennis beschikt. Het certificaat is 10 jaar geldig en wordt opgenomen in het centraal VCA-diploma register. Dit kunt u terugvinden op de VCA website. Naast het diploma ontvangt u ook een pasje ter grootte van een creditcard.

Doel van de B-VCA-cursus

Het doel van een basis VCA-cursus (B-VCA) is dat u over voldoende kennis beschikt dat u veilig kan handelen in bepaalde situaties, risicovolle situaties herkent en daarin ook kan handelen. Tevens dat u veilig kan werken voor zowel uzelf als voor anderen.

Verder bent u bewust van de veiligheid op de werkvloer. Hierdoor wordt namelijk een groot gedeelte van de bedrijfsongevallen op de werkvloer voorkomen. Naast het feit dat een bedrijfsongeval veel geld gaat kosten, kan het ongeval ook ernstige lichamelijk letsels met zich meebrengen. Op het moment dat u in bezit bent van het B-VCA certificaat bent u voldoende op de hoogte van de regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De kans om een ongeval wordt hierdoor verkleind.

B-VCA wettelijk verplicht?

Het in het bezit zijn van een basis VCA-certificaat is vooralsnog niet verplicht. Wel wordt tijdens de cursus stof behandeld die rechtstreeks afkomstig is uit de wet. de Arbowet zegt namelijk: ‘alle werknemers zijn verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding van gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van hemzelf of van anderen’. Hierin is de werkgever verantwoordelijk voor voldoende opleidingsniveau. Het in het bezit zijn van een basis VCA-certificaat toont aan dat de werknemers een deskundige opleiding hebben gevolgd.

Om onduidelijk en eventueel een discussie achteraf met de verzekeraars te voorkomen, is het dus aan te raden om een certificaat te halen. Deze verplichten worden niet zozeer gesteld door de werkgever, maar door de Arbowet en de verzekeraars. Wanneer de werknemer in bezit is van een VCA-certificaat ontstaan er geen discussies en wordt er voldaan aan de eisen die gesteld worden door de verzekeraars en de Arbowet. Daarnaast wordt er een veilige werkplek gecreëerd. Mocht er nu toch een ongeval of iets degelijks gebeuren dan bent u in ieder geval verzekerd.

Het in het bezit zijn van een B-VCA-certificaat is tegenwoordig steeds vaker de norm binnen verschillende bedrijfstakken. Daarnaast kan het ook een harde eis zijn bij het krijgen van een baan. Dit is iets wat steeds vaker voorkomt. Ondanks het B-VCA-certificaat nog niet wettelijk verplicht is, is het in het bezit zijn van zo’n certificaat van groot belang. En het levert ook nog in zekere mate een groot voordeel op.

Basis VCA-cursus bij KAP

KAP biedt maar liefst drie opleidingen waarbij je je basis VCA-certificaat kan halen. Ook kunnen wij een opleiding op uw eigen bedrijfslocatie verzorgen.

De prijzen verschillen per cursus en variëren tussen de €309 en €347. Meer weten? Neem dan contact met ons op. Dit kan per e-mail (opleidingen@kap-advies.nl) of telefonisch (0183-405951).