Lithium batterijen: Onderschat risico voor (brand)veiligheid.

4 april 2019

Lithium batterijen zijn onmisbaar in smartphones, tablets, elektrische fietsen en auto’s. Er is echter één onderschat probleem: de lithium batterij.

Lithium batterijen kunnen in een ‘thermal runaway’ gaan. Dit is een proces waarbij de batterij zal ontbranden, resulterend in vrijkomen van giftige gassen, steekvlammen en soms zelfs explosies. Thermal runaway is dus van groot belang i.r.t. tot (brand)veiligheid.

Afgelopen week waren wij bij bedrijf in de logistiek waar lithium batterijen binnen komen, opgeslagen worden en worden verzonden. Hierbij worden de batterijen in het belang van levensduur voor de opslag opgeladen en voor transport ontladen. Verder is er rond het transport van lithium batterijen nogal wat regelgeving zoals in de ADR. Er is een PGS 37 in ontwikkeling over de opslag van lithium batterijen.

Kortom aan de opslag, het transport en het gebruik van lithium batterijen kunnen behoorlijke risico’s verbonden zijn. Goed om deze risico’s in beeld te brengen en de noodzakelijke beheersmaatregelen te nemen. De risico-inventarisatie en –evaluatie kan hier het juiste instrument voor zijn alsmede een goed veiligheidsmanagementsysteem en de juiste training en opleiding van medewerkers.

Deel dit