Kent u de nieuwe gevarenklasse in de CLP-verordening al?

29 april 2019

Europa past de ‘verordening op de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen of mengsels’ (CLP) aan. De Europese CLP-verordening zorgt binnen Europa voor een uniforme manier om de risico’s verbonden aan chemische stoffen vast te leggen.

Het is een stelsel van categorieën, klasses, pictogrammen, H-zinnen (gestandaardiseerde risicoaanduidingen) en P-zinnen (gestandaardiseerde preventiemaatregelen). Dit CLP-stelsel is universeel en laat geen ruimte voor verschillende interpretaties.

Er komt een nieuwe klasse bij: ‘ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen’. Dit zijn chemische stoffen waarvan de ontplofbare eigenschap door aanpassingen / toevoegingen aan de stof weggenomen of gereduceerd is. Daarnaast komt er ook een nieuwe gevarencategorie ‘pyrofore gassen’ bij. Dit zijn ontvlambare gassen die in lucht, bij een temperatuur van 54°C of minder, spontaan kunnen ontsteken.

De nieuwe CLP-verordening is per 20 oktober 2020 verplicht. Vanaf 20 april 2019 mag uw vrijwillig de nieuwe richtlijn al volgen.

Heeft u vragen over de omgang met gevaarlijke stoffen dan kunt u hiervoor natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

Deel dit