Wat is een CE markering?

8 juni 2022

Conformité Européene ofwel een CE markering wordt door een fabrikant of importeur aangebracht op een machine, zoals een hoogwerker. Een CE markering geeft aan dat de machine degelijk en in overeenstemming met de Europese richtlijnen gebouwd is. Dit is dus geen certificering of kwaliteitskeurmerk! Eerder een verklaring van de fabrikant of importeur dat de machine aan de eisen voldoet.

Waar moet een CE markering dan aan voldoen?

Wanneer een fabrikant een product maakt binnen de Europese Economische Ruimte (EER) dan moet hij of zij een CE markering op de producten plaatsen. Als het product buiten de EER is gemaakt dan is de importeur verantwoordelijk voor het keuren van het product en plaatsen van een CE markering.

Er zijn ook bepaalde productgroepen waar de fabrikant of importeur niet zelf de keuring mag uitvoeren. Voor deze producten moet een speciale instelling worden betrokken die is aangemeld bij en goedgekeurd door de Europese Commissie. Producten die door een special instelling gekeurd moeten worden zijn bijvoorbeeld hoogwerkers en liften voor het optillen van personen en goederen met gevaar voor vallen van een hoogte van meer dan drie meter.

Er zijn meer dan twintig productgroepen waar een CE markering voor geldt, die je kan terugvinden op de website van de Europese Commissie. Is het niet verplicht? Dan ook geen CE markering. Je mag een CE markering alleen plaatsen als er daarvoor een Europese norm of beoordelingsdocument bestaat.

Wat als een product niet voldoet aan de eisen?

De richtlijnen staan dus vast maar het is aan de fabrikant of importeur om te controleren of een product voldoet aan de wettelijke eisen voor een CE markering. Dat hoeft natuurlijk alleen als de CE markering verplicht is voor de productgroep. Als het product niet voldoet dan mag het ook niet op de markt komen.

Het komt wel eens voor dat een overheidsinstantie tijdens routinecontroles ziet dat er ten onrechte een CE markering is uitgegeven. Als dat gebeurt kan de overheid maatregelen nemen, waaronder:

  • De fabrikant dwingen het product aan te passen naar de richtlijnen;
  • Een volledige re-call van het product;
  • Strafrechtelijke vervolging in de meest extreme situaties.

Een CE markering is dus verplicht voor een groot aantal producten, maar de maker of importeur is zelf verantwoordelijk voor het keuren ervan of ervoor zorgen dat het gekeurd wordt. Doe je dit niet goed dan kan dat zeker voor problemen zorgen.

 

Deel dit