Veilig hijsen

Veilig hijsen

Veilig hijsen cursus

Een deel van de bedrijfsongevallen is te wijten aan het niet veilig omgaan met hijsmaterieel. Dit komt vooral door het ondeskundig gebruik van hijsmaterieel, maar ook door onveilige situaties, beschadigingen aan het hijsmaterieel of tijdsdruk. Hierdoor komt u uw eigen veiligheid en die van uw collega’s in gevaar. Het volgen van een cursus veilig hijsen verkleint de kans op deze ongevallen. U krijgt tijdens zo’n cursus veilig hijsen namelijk meer inzicht in de risico’s van het werken met hijsmaterieel.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de Arbo-wet is onder andere de zorg voor de arbeidsomstandigheden. Dit is een gezamenlijke taak voor zowel werkgevers als werknemers. De Arbo-wet schrijft dus ook een verantwoordelijkheid voor aan de werknemer. Dit zegt de Arbo-wet hierover: “Alle werknemers zijn verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding van gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van hemzelf of van anderen.”

De verantwoordelijk die zowel bij de werkgever als werknemer ligt, komt duidelijk naar voren in het onderwerp ‘veilig hijsen’. De werkgever waakt onder andere over veilige werktuigen en hijsgereedschap, voor opleiding veilig hijsen, instructie en voorlichting. Hiermee kunt u nog niet ‘veilig hijsen’. Er komt namelijk meer bij kijken dan alleen het veilig om kunnen gaan met hijswerktuigen en hijsgereedschap. Op het moment dat u lasten gaat hijsen, moet u de middelen juist gebruiken, zorgen voor een veilige werkomgeving, werken onder veilige omstandigheden en de veiligheidsinstructies van uw werkgever opvolgen.

Op het moment dat er een ongeval ontstaat door onverschilligheid, onoplettendheid of onveilig werken. Denk bijvoorbeeld aan overbelastingbeveiliging van een kraan uitschalen, dan kan de (kraan)machinist strafrechtelijk vervolgd worden. De machinist is namelijk op het werk als eerste verantwoordelijk voor het veilig werken met een hijswerktuig. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle regels rondom ‘veilig hijsen cursus’.

Risico’s

 • Het grootste risico is dat personen worden getroffen door uit de hijs vallende lasten
 • Hijsen van niet goed gebalanceerde lasten
 • Het niet toepassen van speciale hijsgereedschappen
 • Aanslaan van de last van de punt van de haak
 • Gebruik van kettingen met kleine eindschalmen
 • Geraakt worden door kraandelen
 • Beschadigingen van equipement
 • Beknelling
 • Kantelen van de kraan

Inhoud cursussen

Gedurende de cursussen wordt er zowel theorie (ARBO-wetgeving en veiligheidsregels) als praktijk (bediening, besturing, onderhoud en bijzonder verrichtingen) behandeld. De theorie en praktijk worden zo verweven dat de cursus een interactief karakter heeft. Hierdoor wordt u extra gemotiveerd om actief deel te nemen aan de cursus.

De inhoud van de theorie en praktijk verschilt per cursus. Per cursus komt het volgende overeen in de theorie en praktijk.

Theorie

 • Arbowet
 • Normen en richtlijnen
 • Afkeurmaatstaven
 • Veilig aanslaan en verplaatsen van lasten

Het is belangrijk om de theorie goed te bestuderen vooraf aan het examen.

Praktijk

 • Communicatie
 • Oefenen in het aanslaan van lasten
 • Controleren van hijsgereedschappen en aanslagmethoden

Hijsbewijs halen wettelijk verplicht?

Het in het bezit zijn van een hijsbewijs is niet wettelijk verplicht. Ondanks dat het niet wettelijk verplicht is, wordt er wel van werkgevers verwacht dat ze aan kunnen tonen dat hun medewerkers in staat zijn om veilig met hijswerktuigen om te gaan. Dit voor hijsbewijs van 10 ton meter kraan tot minder en meer. Werknemers moeten namelijk weten hoe ze op een veilige en verantwoorde manier lasten kunnen aanslaan en verplaatsen.

Cursus veilig hijsen bij KAP Opleidingen

Wij adviseren altijd eerst uw medewerkers op te leiden, voordat zij aan het werk gaan met hijsmaterieel. Het is goed om medewerkers die hijswerkzaamheden uitvoeren basiskennis mee te geven, zodat veilig werken verzekerd wordt.

De cursus is bedoeld voor mensen die starten met het uitvoeren van hijswerkzaamheden of voor mensen die hun kennis willen opfrissen. Het gaat hierbij om het aanslaan en verplaatsen van lasten. U kunt met deze cursus leren hoe u veilig werkt met hijsmaterieel. Bovendien krijgt u mee hoe u de veiligheid van u zelf en uw collega’s tijdens hijswerkzaamheden waarborgt.

Cursusinformatie hijskraan certificaat

Tijdens de cursus veilig hijsen voor een hijskraan certificaat leert u met de juiste kennis en praktische vaardigheden veilig omgaan met hijsmaterieel. U werkt  samen met de instructeur aan het behalen van de cursus doelen. Wanneer u de cursus met positief resultaat afgerond ontvangt u een certificaat en het pasje Veilig Hijsen. Dit is beiden 5 jaar geldig. Nadat het certificaat vertrekt, dient u het certificaat opnieuw te behalen voor geldigheid. De cursus kan zowel gevolgd worden bij onze opleidingslocatie in Werkendam of als incompany cursus worden georganiseerd.

Onze cursussen

KAP opleidingen biedt vier veilig hijsen cursussen aan:

Doel van de cursus

Het doel van deze cursussen is het opleiden van medewerkers die veilig en volgens de arbo-wet hijswerkzaamheden kunnen uitvoeren. Daarnaast is de cursus bedoeld om cursisten zodanig op te leiden dat ze na het behalen van de cursus direct zelfstandig aan de slag kunnen gaan met hijsen in de praktijk. Ook meer veiligheid binnen uw bedrijf? Bekijk de veilig hijsen cursussen van KAP of neem contact met ons op.