Kettingzaag cursus

Kettingzaag cursus

Een kettingzaag cursus voor u eigen veiligheid of de veiligheid van uw werknemers. Op deze manier kunt u met gerust hart aan de slag met een kettingzaag. Werken met een motorkettingzaag brengt risico’s met zich mee. Een goede voorbereiding op het werken met een kettingzaag is dan ook belangrijk. Niet alleen voor mensen die voor het eerst werken met een kettingzaag, maar voor mensen die al gewend zijn een kettingzaag te hanteren. Het volgen van een cursus verkleint de kans op bedrijfsongevallen. Tijdens zo’n cursus leert u hoe u een motorkettingzaag hanteert, maar wordt u ook gewezen op de gevaren.

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje, zeker met een kettingzaag. Het is daarom belangrijk om verantwoord met een kettingzaag om te gaan. Het ANB streeft naar een veiliger kettingzaaggebruik. Daarom werd er op Europees niveau een certificeringssysteem uitgewerkt. Zo bepalen de Europese kettingzaagstandaarden (ECS) wat een gebruiker minimaal moet weten en kunnen om verantwoord met een kettingzaag om te gaan.

Het systeem werd ontwikkeld door verschillende experts uit verschillende Europese landen. Ook wordt het systeem ondersteund door de industrie en de boomverzorgings- en bosbouwsector. Omdat het certificeringssysteem ondersteund is door verschillende landen, hoeft u zich niet telkens opnieuw te bewijzen. Het is namelijk een internationale erkenning van het vakmanschap. Tevens wordt door middel van het certificaat het ongevallencijfer omlaag gehaald.

Een cursus bij KAP Opleidingen

We adviseren altijd eerst uw medewerkers op te leiden, voordat u ze laat werken met een motorkettingzaag. Het is verstandig om medewerkers die gaan werken met een kettingzaag basiskennis mee te geven, zodat veilig werken verzekerd wordt.

Dit wordt namelijk voor geschreven door de Arbowet. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de Arbo-wet is onder andere de zorg voor de arbeidsomstandigheden. Dit is een gezamenlijke taak voor zowel werkgevers als werknemers. De Arbo-wet schrijft dus ook een verantwoordelijkheid voor aan de werknemer. Dit zegt de Arbo-wet hierover: “Alle werknemers zijn verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding van gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van hemzelf of van anderen.”

Op het moment dat er een ongeval ontstaat door onverschilligheid, onoplettendheid of onveilig werken, moet u kunnen aantonen dat uw medewerkers kundig genoeg zijn om een kettingzaag te kunnen besturen. Om onduidelijkheid en eventueel een discussie met de verzekering achteraf te voorkomen, is het dus aan te raden een kettingzaag certificaat te halen. De verplichtingen worden namelijk gesteld door de Arbo-wet en verzekeraars. Wanneer de werknemer in bezit is van een kettingzaag certificaat ontstaan er geen discussies en wordt er voldaan aan alle eisen van de Arbowet en verzekeraars. Tevens wordt er ook een veilige werkplek gecreëerd. Mocht er nu nood aan de man zijn, dan bent u, en uw werknemers goed verzekerd.

De kettingzaag cursus is bedoeld voor mensen die starten met het werken met een kettingzaag. Denk hierbij aan zelfstandige tuinaannemers, medewerkers tuinaannemers, groenarbeiders, alle personen die werken met de kettingzaag. Maar de cursus kan ook worden gevolgd door mensen die hun kennis willen opfrissen. U leert tijdens deze cursus het veilig hanteren van een motorkettingzaag. Bovendien wordt u op de hoogte gebracht hoe u uw veiligheid en dat van u collega’s tijdens het werken met een kettingzaag kunt waarborgen.

Informatie kettingzaag cursus

De kettingzaag cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De theorie en praktijk worden zo verweven dat de kettingzaag cursus een interactief karakter heeft. Hierdoor wordt u extra gemotiveerd om actief deel te nemen aan de kettingzaag cursus. Tijdens de kettingzaag cursus werkt u samen met de instructeur aan het behalen van de cursus doelen. Wanneer u de cursus met positief resultaat afgerond ontvangt u een certificaat en een pasje veilig werken met een kettingzaag. Deze zijn beiden 5 jaar geldig. De cursus kunt u volgen bij onze opleidingslocatie in Werkendam. Maar we kunnen voor u ook een incompany cursus verzorgen.

Onderwerpen die tijdens de cursus aanbod komen:

 • Wettelijke bepalingen
 • Voorschriften voor veilig gebruik
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Bediening
 • Specifieke eigenschappen brandstof bijvullen, starten en omgevingsrisico’s
 • Tips voor veilig werken
 • Constructie van de machines
 • Afzetten van de werkplek
 • Zagen uitsnoeien, vellen en korten
 • Klein dagelijks onderhoud van de machines

Tijdens de lessen is het verplicht om PBM te dragen:

 • Zaagbeveiligd schoeisel (zaagschoenen of- laarzen)
 • Zaagbeveiligde broek
 • Lichte werkhandschoenen
 • Voor ECS1: veiligheidsbril
 • Voor ECS 1-3-4: bijkomend veiligheidshelm met gezichts- en gehoorbescherming

Er is geen specifieke voorkennis vereist voorafgaand aan de cursus om de praktische training veilig werken met een kettingzaag te volgen. Motivatie en inzet zijn de belangrijkste voorwaarden. Alle kennis die noodzakelijk is om het kettingzaag certificaat te behalen, is opgenomen in het lesplan.

Onze cursussen

KAP opleidingen biedt kettingzaak cursussen aan:

Doel van de kettingzaag cursus

Het doel van deze cursus is het opleiden van medewerkers in uw bedrijf die op een veilige manier moeten werken met een motorkettingzaag. Daarnaast leert u de verschillende risico’s kennen die plaats kunnen vinden op de werkvloer en deze tot het minimum te beperken

Ook meer veiligheid binnen uw bedrijf? Bekijk de cursussen van KAP of neem contact met ons op.