ABVL SOG

ABVL SOG

Aanslaan en Begeleiden van Lasten ABVL VCA SOG.

De ABVL SOG cursus is voor mensen die in installaties en constructies lasten zelfstandig aanslaan waarbij de last door middel van een kraan of ander dynamisch hijsmiddel wordt verplaatst door een (kraan)machinist.

Bij het aanslaan en begeleiden van lasten staat verantwoordelijkheid en veiligheid voorop. En dit dient ook op deze manier te gebeuren. De ABVL SOG cursus is voornamelijk bedoeld voor werknemers die onder andere werkzaam zijn op een (petro) chemisch bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria en zelfstandig lasten aanslaan en verplaatsen. De verschillende lasten zijn onderverdeeld in; leidingdelen, appendages en relatief klein equipment, zoals elektromotoren en onderdelen van constructies van beperkte omvang die onder andere verplaatst kunnen worden met een dynamisch hijsmiddel. Dit dynamische hijsmiddel dient bediend te worden door een kraanmachinist.

Zoals in de hieronder genoemde situaties:

 • Bij eenvoudige lastverplaatsingen met een kraan;
 • Bij het positioneren van de last met een enkelvoudige takel in combinatie met een kraan;
 • Bij enkelvoudig takelen van eenvoudige lasten;
 • Indien begeleiding van de last in haar vlucht noodzakelijk is;
 • In het geval van hijsbewegingen ‘uit het zicht’.

Het leerdoel van deze training is op juiste, veilige en verantwoorde wijze lasten aanslaan, verplaatsen en begeleiden en hiervoor de juiste voorbereidingen treffen in samenspraak met de machinist.

Als u een zwaardere of complexere lasten gaat begeleiden met een risico verhogende omstandigheden is de inzet van een hijsbegeleider (TVCT-certificaat) noodzakelijk.

Minimale eisen voor de ABVL cursus:

Voor de cursus geldt een minimale leeftijd van 18 jaar oud. Daarnaast dient u kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal in bezit te zijn van een VCA-Basis. Medewerkers die in het bezit zijn van Hijsbegeleider TCVT W4-08 zijn vrijgesteld van de kwalificatie A-BVL, conform uitvoeringsvoorschriften examens van VCA-infra.

Wat wordt er behandeld in de ABVL cursus?

Gedurende de ABVL SOG cursus wordt zowel theorie als praktijk behandeld. De theorie en praktijk worden zo verweven dat de cursus een interactief karakter heeft. Hierdoor word u extra gemotiveerd om actief deel te nemen aan de ABVL SOG cursus.

Theorie ABVL cursus

 • Algemeen (basisbegrippen)
 • Wetgeving (Arbowet en ISO 12480)
 • Normen en richtlijnen
 • Veiligheid (algemene en specifieke veiligheidsregels)
 • (vaktechniek) Aanslagmateriaal, selectie aanslagmateriaal, aanslaan van lasten, het verplaatsen van lasten, bijzondere hijspunten, hijsen van lasten, hijsplannen, communicatie en positie en begeleiding.

Praktijk

 • Voorbereiding (veiligheidsregels, selecteren materialen en middelen, transportweg)
 • Uitvoering (communicatie, aanslaan, plaatsen en verplaatsen van lasten met een kraan met machinist in een installatie/constructie, veiligheid en vakkundigheid).
 • Aanslaan en Begeleiden van Lasten (ABVL) cursus wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen conform de eisen opgenomen in de Opleidingsgids VCA SOG.

Wanneer de ABVL SOG cursus correct wordt afgerond, voldoet u aan de eind- en toetstermen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Na het correct afronden, wordt het diploma ‘Aanslaan en Begeleiden van Lasten’ behaald. Het ABVL-diploma is maximaal 5 jaar geldig. Het diploma wordt opgenomen in het centraal diploma register. Na de 5 jaar dient u opnieuw de cursus correct af te ronden.

Combinatie ABVL met VVL-H diploma

Naast het behalen van een ABVL-diploma, bestaat er ook de mogelijkheid om de cursus Veilig Verplaatsen van Lasten met Handgereedschap (VVH-L) te volgen. In deze cursus leert u hoe u handmatig lasten kan verplaatsen en leert overpakken.

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die werken in fabrieksinstallaties en constructies lasten zelfstandig aanslaan, overpakken van haak naar haak en verplaatsen met handhijsgereedschap zoals takels, loopkatten en balkenklemmen.

De cursus ABVL kan dus gecombineerd worden met VVL-H. De duur van de cursus is 3 dagen. Deze dagen bestaat uit 2 trainingsdagen en 1 examendag. De trainingsdagen bestaat uit zowel praktijk als theorie.

ABVL vervangt BVL

Per 1 maart 2018 vervalt BVL. Dit komt door de invoering van de nieuwe SOG-kwalificatie. Dit betekent echter niet dat u BVL-diploma niet meer geldig is. Het BVL-diploma behoudt zijn geldigheid tot de datum waarop die verstrekt.

Veilig Hijsen en Heffen

Hijs -en hefwerkzaamheden kunnen talrijke risico’s met zich meebrengen. Voorkom dit door het hebben van voldoende kennis over het aanslaan van een last of het juiste gebruik van hijsgereedschap. Veiligheid staat voorop bij het uitvoeren van deze werkzaamheden. Hedendaags worden er steeds hogere eisen gesteld aan veiligheid. Tijdens de ABVL SOG cursus leert u het veilig verplaatsten van lasten volgens de richtlijnen van SOG/SSVV en TCVT (Stichting Toezicht Certificaat Verticaal Transport). Hierin wordt nog onderscheid gemaakt in 2 verschillende hoogtes. Lasten boven 10 tonmeter en lasten onder 10 tonmeter.

De werknemer is verplicht de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen toe te passen.

Voor het werken met kranen is het dragen van een veiligheidshelm en veiligheidsschoenen verplicht.

Voor het hijsen moeten een aantal zaken worden gecontroleerd:

Hoe zwaar is de last?

 • Staat het gewicht op de last aangegeven?
 • Informeren bij de werkvoorbereiding
 • Berekend schatten

Hoe ziet de last eruit?

 • Heeft de last goede aanslagpunten?
 • Waar ligt ongeveer het zwaartepunt?
 • Bevat de last losse of kwetsbare delen?
 • Waar zijn de scherpe kanten?

Hijsplan

Ook moet de opdrachtgever zijn gegevens verstrekken om ervoor te zorgen dat het hijsplan ook volledig gemaakt kan worden.

Het hijsplan biedt ook een handleiding voor de machinist zodat er van tevoren vast is gelegd wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Belangrijke facturen bij het opstellen van het hijsplan;

 • Plaats
 • Omgeving
 • Last
 • Kraan
 • Giek
 • Personeel

De ABVL cursus wordt verdeeld over drie dagen.

Dag 1 : Theorie training

Dag 2 : Praktijk instructie met aansluitend theorie examen

Dag 3 : Praktijk examen

Wij verzorgen deze training zowel incompany op onze locatie in Werkendam en hebben wij meerder open inschrijving moment per maand. Om aan deze training deel te mogen nemen heeft u minimaal een geldig diploma B VCA, VOL VCA of VIL VCU en een geldig legitimatiebewijs.

Ook meer veiligheid binnen uw bedrijf garanderen? Bekijk de Hijs opleidingen van KAP of neem contact met ons op.